НУ "Васил Левски"

Вид училище: общообразователно
начално (І - ІV клас)

Смени на обучение: двусменен режим

Транспортни връзки:
автобуси № 2, 17, 42
тролейбус № 88

Адрес: гр. Варна, ул. "Места" № 27,
Телефон: 052/370693; 052/370693
e-mail: [email protected]

08.07.2009, Училища