ОУ "Васил Левски"

Вид училище: общообразователно
             основно (І - VІІІ клас)

Смени на обучение: едносменен режим

Адрес: обл. Велико Търново, с. Леденик 5049;
Телефон: 06124/ 20-18;
e-mail: [email protected]

20.08.2009, Училища