НУ "Петко Рачов Славейков"

Вид училище: общообразователно
             начално (І - IV клас)

Смени на обучение: едносменен режим

Адрес: обл. Велико Търново, с. Стамболово 5249;
Телефон: 061307/ 270;

21.08.2009, Училища