ОУ "Петко Рачов Славейков"

Вид училище: общообразователно
             основно (І - VІІІ клас)

Смени на обучение:
едносменен режим

Адрес: обл. Велико Търново, с. Церова Кория 5047;
Телефон: 06126/ 465;
e-mail: [email protected]

20.08.2009, Училища