ОУ "Тодор Лука Лефтеров"

Вид училище: общообразователно
             основно (І - VІІІ клас)

Смени на обучение: едносменен режим

Адрес: обл. Велико Търново, с. Михалци 5248;
Телефон: 06133/ 417;
e-mail: [email protected]

21.08.2009, Училища