ОУ "Антим І"

Вид училище: общообразователно
             основно (І - VІІІ клас)

Смени на обучение: едносменен режим

Директор: Васил Петров

Адрес: обл. Добрич, гр. Балчик 9600, Дунав" 16;
Телефон: 0579/ 7-22-56, 0579/ 7-21-07, 0579/ 7-45-07, 0579/ 7-22-56;
e-mail: [email protected]

19.08.2009, Училища