ОУ "Отец Паисий"

Вид училище: общообразователно
             основно (І - VІІІ клас)

Смени на обучение: едносменен режим

Адрес: обл. Велико Търново, с. Сушица 5177;
Телефон: 06168/ 651;
e-mail: [email protected]

24.08.2009, Училища