ОУ "Отец Паисий"

Вид училище: общообразователно
             основно (І - VІІІ клас)

Смени на обучение: едносменен режим

Директор: Ваня Костова

Адрес: обл. Добрич, с. Батово 9364;
Телефон: 05761/ 221;
e-mail: [email protected]

25.08.2009, Училища