ОУ "Отец Паисий"

Вид училище: общообразователно
основно (І - VІІІ клас)

Смени на обучение: двусменен режим

Транспортни връзки:
автобуси № 39

Адрес: гр. Варна, ул. "Козница" № 1
Телефони: 052/741642; 052/741568; 052/741567;
e-mail: [email protected]

30.11.2005, Училища