ОУ "Отец Паисий"

Вид училище: общообразователно
             основно (І - VІІІ клас)

Смени на обучение: едносменен режим

Адрес: обл. Велико Търново, с. Майско 5085, ул."Първа" 30 А;
Телефон: 06155/ 578;
e-mail: [email protected]

21.08.2009, Училища