ОУ "Иван Вазов"

Вид училище: общообразователно
основно (І - VІІІ клас)

Смени на обучение: двусменен режим

Транспортни връзки:
автобуси № 14, 15, 20, 48
тролейбус № 81, 82, 83, 88

Адрес: гр. Варна, ул. "Върба" № 24,
Телефон: 052/744349;
e-mail: [email protected]

30.11.2005, Училища