ОУ "Иван Вазов"

Вид училище: общообразователно
             основно (І - VІІІ клас)

Смени на обучение: едносменен режим

Адрес: гр. Горна Оряховица, ул. Иван Вазов № 40;
Телефон: 0618/ 60455, 0618/ 60454;
e-mail: [email protected]
URL: http://ivs-go.hit.bg/

21.08.2009, Училища