ОУ "Иван Вазов"

Вид училище: общообразователно
             основно (І - VІІІ клас)

Смени на обучение: едносменен режим

Адрес: обл. Велико Търново, с. Добри дял 5149, ул."Васил Левски" № 22;
Телефон:0619/ 5-33-00;
e-mail: [email protected]
URL: http://www.ou-dobridyal.hit.bg

21.08.2009, Училища