ОУ "Цар Симеон I"

Вид училище: общообразователно
основно (І - VIІI клас)

Смени на обучение: двусменен режим

Транспортни връзки:
автобуси № 1, 6, 10, 10A, 40, 41, 50

Адрес: гр. Варна, ул. "Неофит Бозвели" № 33,
Телефони: 052/622242; 052/622250;
e-mail: [email protected]

30.11.2005, Училища