ОУ "Св. Климент Охридски"

Вид училище: общообразователно
             основно (І - VІІІ клас)

Смени на обучение: едносменен режим

Адрес: обл. Велико Търново, с. Камен 5160;
Телефон: 06163/ 22-01;
e-mail: [email protected]

24.08.2009, Училища