ОУ "Св. Климент Охридски"

Вид училище: общообразователно
             основно (І - VІІІ клас)

Смени на обучение: едносменен режим

Адрес: обл. Велико Търново, гр. Павликени, ул. "Илия Златев" 2;
Телефон: 0610/ 82-75, 0610/ 36-49;
e-mail: [email protected]

21.08.2009, Училища