ОУ "Св. Иван Рилски"

Вид училище: общообразователно
основно (І - VІІІ клас)

Смени на обучение:
едносменен режим

Транспортни връзки:

автобуси № 1, 22, 40, 41, 50

Адрес: гр. Варна, бул. "Вл. Варненчик" № 225,
Телефони: 052/740659; 052/745980; 052/741459;
e-mail: [email protected]

30.11.2005, Училища