ОУ "Св. Иван Рилски"

Вид училище: общообразователно
             основно (І - VІІІ клас)

Смени на обучение: едносменен режим

Адрес: обл. Велико Търново, с. Балван 5064;
Телефон: 06113/ 628, 06113/ 261;
e-mail: [email protected]

20.08.2009, Училища