ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"

Вид училище: общообразователно
             основно (І - VІІІ клас)

Смени на обучение: едносменен режим

Адрес: обл. Велико Търново, с. Страхилово 5190;
Телефон: 06145/ 26-50;
e-mail: [email protected]

24.08.2009, Училища