ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"

Вид училище: общообразователно
             основно (І - VІІІ клас)

Смени на обучение: едносменен режим

Адрес: обл. Велико Търново, с. Овча могила 5295, ул. "Г. Бенковски" No 2;
Телефон: 06327/ 24-17, 06327/ 34-17;
e-mail: [email protected]

24.08.2009, Училища