ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"

Вид училище: общообразователно
основно (І - XІI клас)

Смени на обучение: двусменен режим

Транспортни връзки:
автобуси № 6, 8, 9, 10, 14, 12, 21, 31, 50
тролейбуси № 86, 88

Адрес: гр. Варна, ул. "Братя Миладинови" № 19,
Телефони: 052/620471; 052/612085; 052/620474;
e-mail: [email protected]

30.11.2005, Училища