ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" 

Вид училище: общообразователно
             основно (І - VІІІ клас)

Смени на обучение: едносменен режим

Учебна база:
МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКА БАЗА:
- втора училищна сграда;
- училищен бюфет;
- училищна столова;
- обновен санитарен възел;
- работилиница с кулинарно отделение;
- медицински кабинет;
- видео кабинет;
- оборудван музикален кабинет;
- два компютърни кабинета;
- учебен мултимедиен проектор с лаптоп;
- училищна библиотека;
- занималня;
- спортна площадка;
- два физкултурни салона с фитнес уреди;
- охрана

Директор: Станислав Стоянов

Адрес: обл. Добрич, гр. Балчик 9600, ул. Хр. Ботев № 56;
Телефон: 0579/ 7 22 04, 0579/ 7 30 36, 0579/ 7 31 36, 0579/ 7 22 04;
e-mail: [email protected]
URL: http://www.kmbalchik.org/

19.08.2009, Училища