ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"

Вид училище: общообразователно
             основно (І - VІІІ клас)

Смени на обучение: едносменен режим

Адрес: обл. Велико Търново, гр. Горна Оряховица, ул. "В. Априлов" 50;
Телефон: 0618/ 3-00-88, 0618/ 6-06-04, 0618/ 2-03-65;
e-mail: [email protected]
URL: http://3to.ivico.org/

21.08.2009, Училища