ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"

Вид училище: общообразователно
             основно (І - VІІІ клас)

Смени на обучение: едносменен режим

Адрес: обл. Велико Търново, с. Крушето 5134, ул. "Мелнишка" 5;
Телефон: 06179/ 286;
e-mail: [email protected]

21.08.2009, Училища