ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"

Вид училище: общообразователно
             основно (І - VІІІ клас)

Адрес: обл. Велико Търново, с. Долна Липница 5226;
Телефон: 06144/ 623, 06144/ 624;

21.08.2009, Училища