ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"

Вид училище: общообразователно
             основно (І - VІІІ клас)

Адрес: обл. Велико Търново, с. Дъскот, ул. "39" 2;
Телефон: 061394/ 224;

21.08.2009, Училища