ОУ "П. Р. Славейков"

Вид училище: общообразователно
основно (І - VІІІ клас)

Смени на обучение: двусменен режим

Учебна база:
Днес училището разполага с 31 класни стаи, съвременен кабинет за обучение на групите по чужди езици, кабинети по физика, химия, биология, труд и техника и музика.
В училището са обзаведени и функционират 3 компютърни зали с достъп до Интернет. Училището разполага с комплекти от мултимедийни проектори и преносими компютри, които се използват за обучение.
Заниманията по физическо възпитание и спорт се водят в 2 физкултурни салона и физкултурни площадки за футбол, баскетбол, хандбал и волейбол.
Към училището функционира библиотека, ученически стол и бюфет.
Осигурена е невъоръжена охрана.

Транспортни връзки:
автобуси № 1, 10, 10А, 22, 40, 41, 48
тролейбус № 81, 82, 83, 88

Адрес: гр. Варна, бул. "Вл. Варненчик" № 80,
Телефони: 052/616836; 052/616834; 052/615 277;
e-mail: [email protected]
URL: http://www.slaveykov.com/

30.11.2005, Училища