ОУ "Д-р Петър Берон"

Вид училище: общообразователно
             основно (І - VІІІ клас)

Смени на обучение: едносменен режим

Директор: Цветан Денев

Адрес: обл. Велико Търново, гр. Дебелец, ул. "Св. П. Евтимий" 133;
Телефон: 06117/ 20-23;
e-mail: [email protected]
URL: http://pberon.hit.bg/

20.08.2009, Училища