1 ОДЗ

Вид

Целодневна детска градина

Информация

Първото в България Обединено детско заведение. Носител на орден "Кирил и Методий" - І- ва степен. Открито през 1950 година в сграда по австрийски модел, проектирана от Маргарете Шулте.
Обединено детско заведение № 1 е разположено на територията на район Възраждане в близост до градинката  "Св. Никола". В просторните и светли помещения се възпитават и обучават деца от 1 до 7 годишна възраст, разпределени в 5 градински и 1 яслена групи.

При нас децата получават отлична подготовка във всички културно - образователни направления, съобразно държавните образователни изисквания на МОН.
Педагогическият и медицински екип е висококвалифициран и с богат професионален опит. Нашата основна цел е изграждане у децата качества ориентирани към успешна реализация в първи клас.

Приоритети:

 • Формиране здраво, знаещо и можещо дете
 • Качествен учебно - възпитателен процес съчетаващ традиция с новаторство
 • Осигуряване емоционална и творческа среда, стимулираща детската индивидуалност и развитие
 • Осъвременяване на материалната и дидактична база
 • Оптимизиране възпитателната функция на семейството
 • Гражданско участие в управлението на Обединено детско заведение № 1

Допълнителни педагогически услуги/ по желание на родителите/:

 • обучение по английски език и иврит
 • художествена гимнастика
 • народни и модерни танци
 • ски-училище
 • летен отдих на море или планина

Учебна база

Дворът е с изградени площадки, зелени площи и дървета, подходящ за игри и занимания на открито.

Директор: Добринка Цветанова
Адрес: град София, район Възраждане, ж.к. Зона Б-4, ул. "Брегалница" №48
Телефон: 02/31-70-17
E-mail: [email protected]

30.11.2005, Детски градини