112 СДГ "Детски мир"

1 / 5

Вид

Специална детска градина

Информация

Сградата е на три етажа, разполага с физкултурен салон и обширен двор с изглед към Витоша.

Детската активност, заложби и фантазия ще бъдат насърчавани чрез допълнителни педагогически дейности:

 • танци
 • спорт
 • приложни изкуства
 • ранно чуждоезиково обучение по английски език.

За физическото здраве, активен отдих и екологично възпитание на децата ще бъдат организирани:

 • летни лагери
 • ски-училище
 • зелено училище.


Екипът от педагози, воден от идеята за уникалността на всяко дете ще провежда качествен обучително-възпитателeн процес, ще организира празници, културни мероприятия, спортно-състезателни игри с цел да отговори на нуждите, потребностите и възможностите на всеки малък човек.

Разпределението на децата в двете специални групи се извършва не според годината на раждане, а според нивото на нервно-психическо развитие. Фактор е не възрастта, а актуалното развитие и състояние на детето към момента на постъпване в детската градина и в последствие се влияе от динамиката на развитие на всяко дете.
В градината работят високо квалифицирани специалисти - специални педагози, логопеди, психолог. Според нивото на нервно-психическо развитие, възможности, способности и потребности, на всяко дете се изработва индивидуална програма за обучение и развитие. Корекционната, обучителна и възпитателна работа се осъществява в групова и индивидуална форма като се спазва съответния график.

Екипът от специалисти оказва помощ и съдействие на родителите на децата със специални образователни потребности, консултира ги и дава указания за работа с тях в домашни условия.

Екипът от специалисти осъществява консултативна, диагностична, корекционно-възпитателна, лечебно-възстановителна, рехабилитационна и профилактична дейности, насочени към коригиране и компенсиране на съответните увреждания и нарушения и стимулиране на развитието на децата. Те се обучават по индивидуални програми, които включват:

 • общо моторно развитие
 • фина моторика
 • самообслужване
 • когнитивни умения
 • езиково-говорно развитие и комуникация
 • социални умения
 • художествена дейност
 • трудова и учебна дейност.

Приемът на децата се извършва на база медицинска документация / ТЕЛК, РЕЛК, ЕПИКРИЗА /, Доклад на ЕКПО за насочване в учебно заведение, ксерокопие на акта за раждане на детето, ЛЗК, медицински изследвания за постъпване в детско заведение. Специализирана детска градина с интегрирано обучение №112  е база на СУ "Климент Охридски", ФНПП - катедра Специална педагогика като подготвя студенти за държавни изпити по практичиски умения, методика и стратегия за работа с деца със СОП.

 

Детската градина функционира на целодневен принцип от 7.00 до 19.00 от понеделник до петък.

Директор: Златина Симеонова
Адрес: град София, район Витоша, кв. Киноцентъра, ул. "Детски мир" №5
Телефон: 02/9592933, 02/9592920
Уеб Сайт: http://spetsialna-detska-gradina112.hit.bg/index.html
E-mail: spetsialna_detska_gradina112@abv.bg

30.11.2005, Детски градини