114 ЦДГ

Вид

Целодневна детска градина

Информация

Детската градина е общинска, построена през 1956 год. в гъсто населена част на район “Красно село”.

За децата се гржи екип от квалифицирани педагози, и помощен персонал, повечето от които с дълъг стаж в Целодневна детска градина №114.
Детското заведение е с богат опит и традиции в областта на предучилищното възпитание.
Утвърдено, като желана от детето среда, осигуряваща подходящ микроклимат за адаптация и растеж, даваща възможност за творческо развитие на всяко дете, съобразно своите интереси, среда осигуряваща хуманно отношение и уважение към детето, зачитане на детската индивидуалност, развитие на заложбите на децата, активно сътрудничество с родителите.

Организирането на живота на децата е съобразено с дневния режим, залегнал в програмата за възпитание на детето от 2 до 7 години.
Отделено е водещо място на подготовката на децата за училище и добра приемственост между детската градина и училището.

Целият екип на Целодневна детска градина №114 работи за разнообразяване и обогатяване на престоя на децата в детската градина чрез игри, развлечения, празници, художествена
литература.
На двигателно-сетивното развитие е отделено специално място за формиране на двигателен опит и култура, умения за самостоятелна двигателна активност, развитие на физическата дееспособност чрез разнообразни и достатъчни по времетраене форми:

  • преднамерени и непреднамерени педагогически ситуации
  • спортни игри - футбол, ски училище, планинарско училище, детска спортна академия, морски лагер


Учебна база

Освен с централната сграда градината разполага с апартамент на улица “Хайдушка поляна” № 4, в който се помещава една група.
От архитектурна и функционална гледна точка градината отговаря на изискванията за настаняване на 5 / пет / групи деца разпределени по възрастов признак и по желание на родителите.

Директор: Елина Джурджова
Адрес: град София, район Красно Село, ж.к. Лагера, бул. "Цар Борис III" №54а
Телефон: 02/954-60-20, 02/851-82-56
30.11.2005, Детски градини