115 ЦДГ "Осми март"

Вид

Целодневна детска градина

Информация


Целодневна детска градина №115 "Осми март" е най -старото детско заведение в район Надежда. През 2006г. ние с гордост и удовлетворение чествахме "Златен юбилей" на любимата ни детска градина.
Днес ние възпитаваме и обучаваме децата на нашите бивши възпитаници.

Детската градина е четиригрупна с всички възрастови групи за деца от 3 до 5 години и подготвителна група за училище - 6 годишните.

Детската градина е с утвърден авторитет.
Екипът от педагози и обслужващ персонал е високо квалифициран, с богат професионален опит. С умения и такт те отключват пред детето вратите на познанието, добротата,
красотата и творческото съзидание.
Учителите умело съчетават традиционните и съвременните методи и средства за възпитание, обучение.

Целенасочено се работи по следните задачи:

  • Създаване на добър микроклимат и екологично чиста, стимулираща развитието на детето среда
  • Разкриване на възможност за всяко дете да се развива със собствена динамика и ритъм и насърчаване на изявата за творчество и индивидуалност
  • Създаване на условия за приобщаване на детето към общочовешките ценности
  • Подготовка на децата за постъпване в училище- формиране на психологическа нагласа и специална подготовка


В детската градина се предлагат и допълнителни педагогически услуги, заплащани
от родителите :

  • обучение на децата от всички възрастови групи по английски език
  • според нивото им
  • спорт – карате и спортни игри
  • танци- народни, спортни и латино
  • християнска религия за децата от подготвителна група, по желание на родителите - безплатно


Детската градина организира лагери и екскурзии на планина и море с много развлечения, игри и спорт.

Учебна база

Сградата на детското заведение е монолитна, специално строена с оригинална архитектура - тип българска възрожденска къща.
Материалната и дидактичната база е стопанисвана и добре поддържана, отговарят на хигиенните изисквания и стандарти.
Дворът е оформен като парк с редки дървесни видове, храсти, цветни лехи, затревени спортни площадки, детски съоръжения за игри. Добре поддържан и чист.

Директор: Добринка Христова
Адрес: град София, район Надежда, ж.к. Надежда 2, ул. "8-ми март" №28
Телефон: 02/938-13-45
E-mail: [email protected]
16.07.2009, Детски градини