119 ЦДГ

Вид

Целодневна детска градина

Информация

Целодневна детска градина №119 е елитна детска градина, работеща съобразно държавните образователни изисквания и европейски стандарти, отворена към всички най-модерни форми на дейност с децата, за пълноценната им духовно-личностна изява.
Педагозите са насочени към позитивна комуникация с децата и техните семейства, вярват в способностите, стимулират развитието на интересите и постигането на целите от всяко дете, укрепват в подрастващите чувството за самоуважение.
Искрено вярваме, че съвместно с родителите можем да бъдем полезни и да дадем успешна перспектива на нашите деца!

Директор: Христина Стратиева
Адрес: град София, район Възраждане, ж.к. Зона Б-5, ул. "Брегалница" №26
Телефон: 02/829-38-46, 02/920-12-66
E-mail: cdg119@abv.bg

30.11.2005, Детски градини