25-та Поликлиника

Вид лечебно заведение: ДКЦ

Центърът, като амбулатория за специализирана извънболнична помощ е лечебно заведение, в което се извършват следните дейности:

  • диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на болни
  • консултации
  • профилактика
  •  извършват експертиза на временната трудоспособност
  •  извършват наблюдение и оказват мединска помощ при бременност и майчинство
  •  наблюдават, контролират и прилагат грижи за физическото и психическото развитие на лица до 18 години
  •  извършват дейности по здравна промоция и профилактика, включително профилактични прегледи и имунизации
  •  издават документи, свързани с тяхната дейност
  •  насочват пациенти за консултативна и болнична помощ

Управител: Д-р Цвета Минева Авджиева

Транспортни връзки:
Автобуси: 4, 213, 214, 305

Адрес: гр. София, жк. Младост 3, бул. “Свето преображение” № 20;
Телефон: 02/ 976 75 00; 02/ 975 61 61; 02/ 975 10 76;
Факс: 02/ 776 221;
URL: http://25dkc.hit.bg/

06.08.2009, Болници (Поликлиники)