CellNet

Вид услуга: Интернет

Ние сме Интернет доставчик, който предоставя услуги с високо качество и надеждност на конкурентни цени, за да посрещнем високите изисквания на нашите клиенти. Висококвалифицираните ни служители могат да отговорят на всички мрежови и Интернет изисквания.

За нас всеки клиент е от първостепенно значение, за това екипът на CellNet се грижи денонощно за качеството на предоставяните Интернет услуги и на преносната инфраструктура.
За да са добри нашите услуги и за да задоволяват всички потребности на клиентите ни сме създали собствен софтуер за мониторинг и управление на трафика и на персонала на фирмата. Чрез него следим и анализираме качеството на всеки сигнал, предотвратяваме възникването на магистрални проблеми и оптимизираме заетостта на персонала, в зависимост от натоварването и потреблението на услуги.

Работно време: 9:00 - 19:00 всеки ден

Адрес: град София, кв. Лозенец, ул. "Цанко Церковски" 12 - партер
Телефон: 02/950-02-15, 02/950-02-16, 088 660 0582
e-mail: office@bgcell.net, support@bgcell.net
URL: http://www.bgcell.net/30.07.2009, Кабелна ТВ и Интернет