I ОУ "Св. Климент Охридски"

Вид училище: общообразователно
             основно (І - VІІІ клас)

Смени на обучение: двусменен режим

Директор: Стойчо Клингов

Адрес: област Благоевград, град Сандански, ул. "Отец Паисий" 2 
Телефон: 0746/30538, 0885395748  
e-mail: sandanski_1ou@abv.bg

01.10.2009, Училища