I СОУ "Димчо Дебелянов"

Вид училище: общообразователно
средно общообразователно (І - XІI клас)

Смени на обучение: двусменен режим

Прием:
СОУ "Димчо Дебелянов" Варна предлага
- Две паралелки с целодневен режим на обучение-I или II вариант според желанието на родителите
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА /ЗИП/:
Английски език; Немски език; Руски език; Математика; Български език и литература; Изобразително изкуство; Спорт;
СВОБОДНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА /СИП/:
Компютърно обучение; Математика; Художествена гимнастика;
Вокална формация; Изобразително изкуство; Работа с природни материали; Екология;
Училището има възможност да приеме ученици за 2 подготвителни групи

Учебна база:
Богата училищна библиотека; Ученически стол и бюфет; Легопед; Медицинско обслужване;

Транспортни връзки:
автобуси № 2, 7, 8, 9, 10, 32, 40, 53
тролейбуси № 84, 88

Адрес: гр. Варна, ул. "Русе" № 2,
Телефони: 052/613602; 052/613599; 052/612964;
e-mail: [email protected]
URL: http://sou-dimcho.free.bg/

30.11.2005, Училища