II СОУ "Неофит Бозвели"

Вид училище: общообразователно
средно общообразователно (І - XІI клас)

Смени на обучение: двусменен режим

Прием:
Прием в първи клас:

Изучаване на Английски език; Немски език; Руски език; Френски език; Хореография; Спорт; Информационни технологии; Изобразително изкуство;
Учлището осигурява на всички деца от първи до четвърти клас безплатна занималня;
Прием в 9-ти клас:
Профил "Компютърна графика"
Предмети: Компютърна графика и мултимедия; Графични техники и оформление на печатни издания; Графичен дизайн и реклама; Визуални изкуства - практика
Профил "Полиграфия"
Икономика; Технология на технологичните процеси; илюстрация и оформление на печатни издания; компютърна графика; история на изкуството;
Профил "Туризъм":
Основи на пазарната икономика; Маркетинг и реклама на туризма; География на туризма с културология; Екотуризъм;

Директор: Даниела Игнатова

Транспортни връзки:
автобуси № 7, 14, 15, 121, 141, 148, 209
тролейбуси № 82, 82A, 83, 88

Адрес: гр. Варна, ж.к. "Младост", ул. „Любчо Патронов“, №3
Телефони: 052/751083; 052/751052;
e-mail: [email protected]
URL: http://www.neofit-bozveli.bg/

30.11.2005, Училища