UltraNet

Вид услуга: Интернет

UltraNet разполага със собствена Интернет мрежа.
Тя съставена от високо скоростни оптични и безжични трасета.
Мрежата е изградена от високотехлогични елементи гарантиращи качеството и бързината на предлаганите услуги.

Услуги:

  • Кабелен Интернет
  • Безжичен Интернет
  • VPN Бизнес Решения - Възможност да свържете вашите офиси в една сигурна мрежа
  • Пренос на данни
  • MAN мрежи - Предоставяне на възможност за използване на изградената мрежа на UltraNet за пренос на даннии и MAN мрежа. В края на 2007 година UltraNet е част от голяма MAN мрежа за източна Европа, което многократно увеличава качеството на предоставяните услуги, касаещи Интернет скоростите.


Адрес: град Сандански, пл. "България" 2, ет. 4
Телефон:

  • Маркетинг и продажби - тел. 0886199999
  • Подръжка и контрол - тел. 0746/32222

URL: http://ultranet.biz/

01.10.2009, Кабелна ТВ и Интернет