VIII СОУ "Ал. С. Пушкин"

Вид училище: общообразователно
средно (І - XІI клас)

Смени на обучение: двусменен режим

Транспортни връзки:

автобуси № 6, 10, 10A, 13, 13A, 20, 23, 32, 131,
тролейбуси № 81, 82, 82A, 83, 88

Адрес: гр. Варна, ул. "Проф. Н. Державин" № 12,
Телефони: 052/609696; 052/609335;
e-mail: [email protected]
URL: http://www.8souvarna.com/

30.11.2005, Училища