ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ

Държава:

БЪЛГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ГЪРЦИЯ
ИНФО ПАКЕТ
Полезна информация за населеното място. Общини, училища, детски градини, болници, РПУ, магазини, доставчици на услуги и др.

гр. Луковит

Вижте къде се намира на картата Имоти в област Ловеч - гр. Луковит
1 / 3

Луковит е град в Северна България, административен център на община Луковит. Четвърти по големина е в област Ловеч.

Отстои на 45 км западно от областния център Ловеч, на 19 км северно от гр. Ябланица, на 43 км югозападно от гр. Плевен и на 32 км северно от Тетевен. Разстоянието до столицата София е 90 км.

Населението наброява около 11 000 души.

Природа

Луковит е разположен на двата живописни бряга на река Златна Панега. Релефът в района е хълмист, надморската височина е около 170м. Климатът е умереноконтинентален. Характеризира се със студена зима и горещо лято. Средната януарска температура е -1.5°С, а средната юлска 21.4°С.

Икономика

Районът е промишлено - аграрен. Определящи за икономиката са сектора на услугите, селското стопанство и промишлеността, в частност - производството на строителни материали. Водещ  отрасъл в  селското  стопанство  е  растениевъдството. Отглеждат се зърнени, технически и фуражни култури. Животни се отглеждат предимно в частни стопанства в района. 

Инфраструктура

Инфраструктура е добре развита. Има автобусен и железопътен транспорт. Луковит се намира на главния път София-Плевен-Русе, което улеснява комуникациите до големите градове. Осъществяват се и редовни превози до Червен бряг, Роман, Тетевен и други по-малки селища в района. Автогарата се намира в централната част, на десния бряг на река Златна Панега. Жп гарата е в североизточния край на града, на линията Червен бряг-Златна Панега, чрез която Луковит се свързва с националната жп мрежа.
На територията на Луковит има основно и средно училище, професионална гимназия по селско стопанство, три детски градини и читалище.
В града има Многопрофилна болница за активно лечение. Снабдена е с модерна апаратура и обезпечава здравното обслужване на няколко съседни общини.

Туризъм

Изключителните природни дадености и богатото културно-историческо наследство са една добра предпоставка за развитието на културно-историческия и алтернативния туризъм.
Луковит е сред Стоте национални туристически обекта.
Тук се намират красиви пещери, манастири и каньони. Някои от пещерите са обект на изследвания на Българската федерация по спелеология и Световната спелеоложка общност. Те са уникални паметници на културата. Именно за това много от тях са включени в туристическите маршрути в национален и световен мащаб.
Геопарк "Искър-Панега" се намира край пътя София-Плевен-Русе, малко преди град Луковит. От тук започва първият в България Крайречен ландшафтен парк "Панега". Трасето следва долината на река Панега, приток на Искър. Река Панега води началото си от един от най-големите карстови извори у нас Глава Панега, разположен на около 19 километра южно от Луковит. В местността Котлен край града се намира най-ясно изразеният и впечатляващ стар меандър у нас, наричан от специалистите "старица". Огромният амфитеатър на меандъра Котлен е много впечатляващ с причудливите си форми.
В околностите на града през 1953 г. е открито Луковитското тракийско сребърно съкровище, което се състои от 15 сребърни съда, принадлежности към конски амуниции и голям брой различни апликации с животински мотиви и изображения на стилизирани конници, повечето от които са и позлатени.

Източници: lukovit.combg.guide-bulgaria.com
Снимки: sever.bg, интернет

Ако имате още информация за района, моля подайте я тук: