ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ

Държава:

БЪЛГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ГЪРЦИЯ
ИНФО ПАКЕТ
Полезна информация за населеното място. Общини, училища, детски градини, болници, РПУ, магазини, доставчици на услуги и др.

с. Мадара

Вижте къде се намира на картата Имоти в област Шумен - с. Мадара

Село Мадара се намира в Североизточен регион на България и е част от община Шумен, област Шумен.
Отстои на 17 км от гр. Шумен, 13 км от гр. Нови пазар, на 8 км от гр. Каспичан.

природни условия

Разположено между Лудогорското и Провадийското плато, това селце има в изключително живописна природа. Климатът е умереноконтинентален. През зимата от север и североизток със силни ветрове свободно нахлуват студени континентални въздушни маси. Зимата е относително студена, а лятото е горещо.

 

История

Мадара е едно от най-древните селища в България. Животът тук е започнал преди седем хиляди години и продължава до днес. В НИАР "Мадарски конник" се намират паметници, наследство от всички народи живели по българските земи през различни епохи от историческото ни развитие. В Мадара се намират следи и храмове, сгради и атрибути от всички религии практикувани по българските земи - езически храмове на праисторическите хора, траките, прабългарите, славяните и на мохамеданската религия от времето на Османското владичество.

Население

По данни на НСИ от 2007 г. приблизителният брой жители е 1500.

Икономика

Като приоритетни отрасли се развиват земеделието и селското стопанство.
Възможности за инвестиции- свързани с развитието на туризъм и на селското стопанство в отглеждане на трайни насаждения и зеленчукопроизводство. Съществуват възможности за селски туризъм. Селото е с богата история, има много природни забележителности.

Инфраструктура

В населеното място има добре изградена транспортна инфраструктура. Пътищата от републиканската пътна мрежа са в добро състояние. В близост преминават международни пътища. На територията на селото има ЖП гара.
Сравнителната близост на с. Мадара до морското пристанище и летището във Варна и до речното пристанище в Русе, съчетана със сравнително добре развити ж.п.  пътно - транспортни връзки, предоставя възможност за лесен достъп на стоки и хора до различни точки по света.

Образование и култура

На територията на населеното място функционират основно училище, целодневна детска градина, читалище.

Здравеопазване

В селото има общопрактикуващ лекар.

Туризъм

Национален историко - археологичен резерват Мадара се намира на територията на шуменска област в непосредствена близост до областния център и Първата българска столица Плиска. Върху скалите на Мадарското плато е изсечен единствения по рода си в Европа скален релеф – Мадарски конник. Богатството на откритите археологически паметници датирани от IV хил. преди Христа до XV век, дават основание на изследователите да нарекат Мадара "Българската Троя".
Релефът е образец на старобългарското изкуство и символизира мощта и величието на българската държава. Надписите около него, изписани на гръцки език, разкриват подвизите на трима български ханове – Тервел, Крум и Омуртаг. От 1972 година Мадарският конник е обявен от ЮНЕСКО за паметник със световно значение. В историческата наука Мадара е известна и като култов център. Тук могат да се видят светилища, езическо капище, християнски черкви, параклиси. През XIV век в скалите на платото, е бил създаден най-големият в България скален манастир с над 150 килии.
Днес НИАР "Мадара" е един от най-посещаваните в страната туристически обекти.

Източници: http://www.shumen.bg/, http://www.shumen-city.com/

Ако имате още информация за района, моля подайте я тук: