ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ

Държава:

БЪЛГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ГЪРЦИЯ

Селища:

ИНФО ПАКЕТ
Полезна информация за населеното място. Общини, училища, детски градини, болници, РПУ, магазини, доставчици на услуги и др.

Област БЛАГОЕВГРАД

Имоти в област Благоевград
1 / 13

Благоевградска област е разположена в Югозападна България.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Граничи с Гърция, Македония и областите Кюстендил, Пазарджик, Смолян и Софийска. В административно отношение областта включва 14 общини - Банско, Белица, Благоевград, Гоце Делчев, Гърмен, Кресна, Петрич, Разлог, Сандански, Сатовча, Симитли, Струмляни, Хаджидимов и Якоруда.

КЛИМАТични и релефни особености

Климатът в област Благоевград е изключително благоприятен. Зимата се характеризира с по-високи температури в сравнение с другите области на България – като средната януарска темепература е около –1о до -0,8оС, a в районите, повлияни от Средиземноморието- Благоевград, Кресна, Сандански, Гоце Делчев и др.,  в долините на р.Струма и р. Места– до 1˚C- 2˚C, като може да достигне и до 20 ˚C. Снежната покривка почти не се задържа, освен в районите с по-голяма надморска височина.
Лятото е  топло, със средномесечната температура през юли  24 ˚С, като в районите по поречията на р. Места и р. Струма  лятото е горещо, а снежна покривка през зимата се образува веднъж на няколко години. През есента и зимата в областта се наблюдават многобройни валежи, а през лятото са характерни засушавания.
В областта е разположен най-топлият град в България – град Сандански

В региона се намират планините и частите от тях като Рила, Пирин, Огражден, Влахинска, Родопи и Беласица. Реките Струма и Места съсредоточават около долините си населението на областта.

Района е характерен със своята красота и зеленина и чудесните условия за планински туризъм. Националните паркове и резервати благоприятстват за разнообразието на растителния и животински свят.

транспорт

Област Благоевград се характеризира с благоприятно транспортно-географско положение. През нея преминава международният транспортен коридор  номер 4 Германия - Чехия - Словакия - Унгария - Румъния - България - Гърция/ Турция. В дългосрочен план предстои построяването на магистрала "Струма", която ще свързва София с ГКПП Кулата на Българо-гръцката граница. В областта има 3 ГКПП, две от които са на границата с Македония. С международно значение е железопътната линия, която минава през района.

ИКОНОМИКА И ИНФРАСТРУКТУРА

Регионът се характеризира с многоотраслова икономическа структура. Хранително-вкусовата и преработвателната промишленост са основния отрасъл на местната индустрия. Местни фирми се специализират в преработка на животински продукти, плодове, зеленчуци, също така производство на алкохолни продукти. Чужди инвестиции спомагат за развитието на множество фирми за производство на конфекция.

Лесният достъп до местни ресурси предоставят на дървопреработвателната и мебелната индустрия перспективи за развитие. За сега в отрасъла има предимно малки фирми. Засилен е интересът от страна на чужди инвеститори. През изминалото десетилетие обемът и интензитетът на металообработката и производството на машини намаля. Фирмите специализират основно в производство на метални конструкции и детайли. Произвеждат се радио и други компоненти за електронна комуникация.

Относно строителните материали - особеностите на терена допринасят за добива за различни минерали. Мрамор се добива в общините Сандански, Копривлен, Петрич и Струмяни. Други отрасли представляващи интерес в района - туризъм, фармацевтика, пластмаси, обувна промишленост, хартия и полиграфия.

ОБРАЗОВАНИЕ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И КУЛТУРА

Добре развитата образователна мрежа в областта е голямо предимство. Броят на училищата в областта е 182. Годишно Благоевград привлича около 10 000 студенти от страната и чужбина. Там се намират Югозападния университет "Неофит Рилски" и Американския университет в България.

Здравеопазването в Благоевградска област е също на ниво. В областта има 14 медицински институции, включително 4 големи болници.

Култура

Богатата история на региона предопределя множеството забележителности и богатата му култура. В областния център има театър, библиотека и опера.

Художествени галерии съществуват в Банско, Благоевград и Сандански. Голям брой читалища са пръснати из областта. Държавен ансамбъл "Пирин" е една от културните гордости на Благоевградския район - един от най-известните фолклорни, музикални и танцови състави в България.

ПРИРОДА

В северозападните склонове на Рила планина, на 35 км. от Благоевград се намира най-старият парк-резерват с иглолистна растителност Парангалица. 16 км. на северозапад е село Стоб, известно със Стобските пирамиди – изключително красиви земни образувания, завършващи със заоблени скални блокове.

спорт и туризъм 

В Благоевград има голям стадион, плувни басейни, спортен комплекс с общежития, бейзболно и тенис игрища. Спортната инфраструктура в областта е относително добре развита. В рамките на Благоевградска област се намира един от водещите ски курорти в България - Банско. Освен със своите модерни писти и хотели, градът е известен и като етнографски център, запазил през годините автентичния си облик. Банско предлага всички удобства за целогодишен туризъм и почивка.

 

Използвани източници: www.bl.government.bg/       http://bg.wikipedia.org/        http://nasamnatam.com

Ако имате още информация за района, моля подайте я тук: