ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ

Държава:

БЪЛГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ГЪРЦИЯ
ИНФО ПАКЕТ
Полезна информация за населеното място. Общини, училища, детски градини, болници, РПУ, магазини, доставчици на услуги и др.

ОБЛАСТ Монтана

Имоти в област Монтана
1 / 10

Област Монтана е разположена в Северозападна България.

Местоположение

На север областта граничи с река Дунав и са създадени естествени условия за преки връзки с Румъния и другите страни от Дунавския басейн. На югозапад е в съседство с Република Сърбия и София, на изток - област Враца и на северозапад - област Видин. Област Монтана се състои от 130 населени места, разпределени в 11 общини: Берковица, Бойчиновци, Брусарци, Вълчедръм, Вършец, Георги Дамяново, Лом, Медковец, Монтана, Чипровци и Якимово. Населението й наброява около 184 000 души.

През територията на областта преминават реките Огоста, Цибрица и Лом. От вливащите се в река Дунав, река Огоста е на второ място по размер на водосборния басейн. На реката е изграден най-големият язовир в България и един от най-големите на Балканския полуостров - язовир "Огоста". В района съществуват и не малък брой микроязовири - 56 броя.

Климатът в областта се характеризира със студена зима, като превалявания от сняг обикновено през месеците демеври, януари и февруари, а лятото е топло. Пролетта обикновено настъпва в средата на месец март, а есента е сравнително топла и по-продължителна. В областта е отбелязвана една от най-високите летни температури в България: 45оС в град Бойчиновци. 

Туризъм


Област Монтана е с хилядолетна история, с множество исторически и културни паметници, чиста околна среда и места за отдих и туризъм. Географското положение благоприятства развитието й като транспортен, туристически и културен център. Южно от Монтана се намират останките от римската крепост Кастра ад Монтанезиум. Именно от там идва името на града. Повечето от находките, които са открити там се пазят в Историческия музей на град Монтана. Само на 22 км. западно от града се намира Лопушанският манастир.

Язовир Монтана се намира южно от града  и е прекрасно място за почивки, спортове, воден туризъм и риболов. В околността има множество почивни бази и заведения. До там има редовни автобусни линии.

Голямо значение за развитието на балнеолечебното дело имат минералните извори при гр. Вършец.

транспорт


Област Монтана е свързана чрез железопътен и шосеен транспорт с всички населени места в страната и граничните пунктове във всички посоки. С вътрешно и външно регионално значение е шосейната мрежа, като по-важни пътища са Лом - Монтана – София и Видин - Враца - Ботевград - София, както и международният път Е-79.

Икономическата ос на областта е ж.п. линията София - Мездра - Враца - Видин. Тя се отклонява от гр. Бойчиновци за гр. Монтана и гр. Берковица, и от гр. Брусарци за гр. Лом.

Водният транспорт също е важен фактор за развитието на региона. Ломското пристанище е второто по-големина пристанище на река Дунав. То е речното пристанище на Северозападна България и най-краткият път за връзка между България, Западна Европа и Беломорието. От голямо стопанско значение е Петроханският проход, през който минава най-късият път от София до Северозападна България.

 

Източник:  http://bg.wikipedia.org/      http://www.montana.bg/

Ако имате още информация за района, моля подайте я тук: