ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ

Държава:

БЪЛГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ГЪРЦИЯ

Селища:

ИНФО ПАКЕТ
Полезна информация за населеното място. Общини, училища, детски градини, болници, РПУ, магазини, доставчици на услуги и др.

Област ПЛОВДИВ

Имоти в област Пловдив
1 / 8

Местоположение


Пловдивска област е разположена в Централна Южна България. По територия е на четвърто място сред 28-те области на България. Разделена е на 18 общини, най-голяма от които е Пловдив, с население 340 000 жители, а най-малката е община Лъки с около 4 100. Две от общините на областта имат за центрове села – с.Калояново и с. Куклен. Останалите 16 общини имат за центрове градове като Асеновград, Раковски, Хисаря. Над 70 % от населението на областта е съсредоточено в град Пловдив, който е и областен административен център.

На север областта граничи с област Ловеч, на изток граница е област Стара Загора, на югоизток са разположени област Хасково и област Кърджали, на юг граничи с област Смолян, на запад граничи с област Пазарджик, на северозапад има обща граница с област София.

Областта има удобно транспортно географско разположение, разполага с висок природен, икономически и човешки потенциал, благоприятен биоклиматичен ресурс, защитени територии, високопродуктивни обработваеми земи, термоминерални води, изключително богато културно наследство.

Климатът в областта се характеризира най-общо с топло лято, суха есен и мека зима. В областният град Пловдив често явление са мъглите, а снежната покривка през зимата се задържа около 20 дни в годината.
В районите на град Карлово и Казанлък климатът е повлиян от тяхното местоположението – в котловините се наблюдават големи количества валежи в началото на летния сезон. Средната януарска температура тук е в порядъка около 0оС, а средната юлска температура е около 20 оС.  

 

Транспорт


Благоприятното географско положение на областта се допълва и от наличието на изградена инфраструктура за транспортен достъп. Оттук минават важни международни пътни артерии, които още в древността са свързвали Изтока с Европа, Балтика със Средиземноморието, Черно море с Адриатика.

През областта преминават основните пътища свързващи източна със западна България, магистралите Тракия и Марица, както и пътя за Родопите и турската граница. През града преминават и активен ж.п. и автобусен транспорт. В град Пловдив функционират още Свободна безмитна зона, Митнически терминал, товарно и пътническо летище, митница, обслужваща голяма част от Южна България и т.н.

Икономика


Икономиката на Пловдивска област е добре представена на национално ниво по редица показатели. Благоприятният климат и географското положение са решаващи за развитието на областта. Поречието на р.Марица и нейните притоци, преминаващи през района на Пловдив, както и климатът оказват изключително благоприятно въздействие върху развитието на земеделието в района. Пловдивска област е основен аграрно-промишлен икономически район на България. В нея са съсредоточени 1/7 от обработваемата земя, 12% от материалните дълготрайни активи и 14% от трудовите ресурси на страната ни.

Отличителна черта на Пловдивската областна икономика е разнообразието на производства. Основните сектори характеризиращи структурата на икономиката в областта са: производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия; металургия и производство на метални изделия; производство на текстил и облекла; производство на хартия и картони; производство на химически вещества, продукти и влакна; производство на машини и оборудване; производство на изделия от пластмаси.

Балнеология


Друго важно направление, в което областта има водещи позиции, е балнеологията. В малка котловина в югоизточното подножие на Средна гора се намира община Хисар, прочута с лековитите си минерални извори. Термалното находище на Хисар се състои от 22 извора, от които 6 са получени при дълбоки сондажи. Най-горещи са естествените извори "Парилките" и "Момина баня". Построени са балнеоложки комплекси, санаториуми, почивни домове. В по-големите от тях са създадени рехабилитационни центрове, които са оборудвани с модерна медицинска апаратура за извършване на широка гама от лечебни процедури.

 

Туризъм

В Пловдивска област са съхранени много исторически и културни забележителности, които традиционно привличат туристи от цял свят. В близост до Асеновград се намира Бачковският манастир, един от най-прочутите и стари манастири с голямо историческо значение за България. Тук е и една от малкото останали средновековни крепости по нашите земи – Асеновата крепост.

Районът на Пловдивска област е прочут с десетките тракийски гробници. Те представляват неизчерпаема съкровищница, поднасяща постоянни изненади на археолозите, които ги проучват. Най-известната от тях, обявена за паметник от световно значение на ЮНЕСКО е Казанлъшката гробница.

Уникалните археологически разкопки на тракийската древна култура в областта са притегателен център за многобройни туристи не само от чужбина но и от България. На 10-12 км южно от Пловдив се издига величественият силует на Родопите. Близостта до големия град и достъпността през всички сезони, превръщат планината в предпочитано място за почивка и туризъм.

Образование


В областния център, освен основните и средни училища, функционират 6 висши учебни заведения - Пловдивски университет, Аграрен университет, Университет по хранителни технологии, Академия за музикално и танцово изкуство, Медицински университет, Технически университет - филиал Пловдив.

Ако имате още информация за района, моля подайте я тук: