ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ

Държава:

БЪЛГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ГЪРЦИЯ
ИНФО ПАКЕТ
Полезна информация за населеното място. Общини, училища, детски градини, болници, РПУ, магазини, доставчици на услуги и др.

Област РАЗГРАД

Имоти в област Разград
1 / 6

Област Разград се намира в Севроизточна България.

Местоположение

Разположена е по поречието на река Бели Лом, на 60 км от Русе, 130 км от Варна, 55 км от Шумен и 36 км от Търговище.

В границите на Разградска област влизат 7 общини - Разград, Исперих, Кубрат, Завет, Лозница, Самуил и Цар Калоян. По-голяма част от областта се намира в Лудогорското плато, чиято южна част е хълмиста, а на север се слива с Добруджанската равнина и крайдунавските полета.


Област Разград се отнася към районите с топло и сухо лято и студена зима, което се допринася от отдалечеността от Черно море. Пролетта в района настъпва рано и е по-студена отколкото есента. Есента от своя страна е краткотрайна. Често в края на лятото се наблюдават засушавания. 

 

Икономика

Икономиката на региона се базира на много добре развитото селско стопанство и на съпътстващата го хранително-вкусова, фармацевтична, порцеланово-фаянсова и дървообработваща промишленост. От останалите икономически сектори могат да се отбележат търговията, транспорта и строителството, които заемат по-малък дял в икономическата структура, но те са най-динамично развиващите се.

Услугите на територията на общината са съсредоточени в град Разград и основно в частния сектор. Добре развити са шивашките, бръснаро-фризьорските, копирните и компютърните услуги, както и ремонтът на битова техника, диагностиката и ремонтът на автомобили.

Култура и образование

Важен фактор за културния облик на областта има развитието на музейното дело.

Основаният през 1887 г.  Исторически музей днес обработва и популяризира над 53 000 движими паметници на културата, които се експонират в постоянни и временни изложби. Най-големият музей е Археологическият, който разполага с фондохранилище, специализирана библиотека, ателиета за реставрация, фотолаборатория, постоянна експозиция. Музеят извършва събирателска и фондова дейност - инвентиране, картотеки, фототеки, научни паспорти; научноизследователска работа - археологически разкопки, експозиционна и издателска дейност.

Музейната експозиция по етнография е в отделен музей, който е елемент от възрожденския архитектурен комплекс “Вароша”. Този комплекс от 6 къщи от миналия век с просторни дворове също е атрактивно място за туризъм.

Уредени са и специализираните музеи “Димитър Ненов”, “Станка и Никола Икономови”.

Художествена галерия “Илия Петров” издирва, откупува, съхранява образци на изобразителното изкуство. Популяризира фонда, урежда представителни и временни тематични експозиции. Притежава основен фонд от 2063 творби и спомагателен - от 784 творби.

Професионалният капански ансамбъл извършва целенасочена работа за изучаване и популяризиране стилистичните особености на регионалния фолклор. Изпълнява познавателно-образователна програма за учащи, концертна дейност в страната и чужбина, звукозаписна и издателска дейност. Средно годишно изнася 60 концерта пред 30 000 зрители.


В общината функционира разнообразна училищна структура и мрежа (с ЦДГ, основни училища, профилирани гимназии и професионални училища, колеж, центрове за квалификация и преквалификация).

Атрактивни туристически обекти

Разположените на територията на областта атрактивни туристически обекти – ловният резерват Воден, местността Пчелина, археологичният комплекс Сборяново и намиращата се в него тракийска Свещарска гробница, останките на античния град Абритус, Етнографският музей в с. Побит камък дават възможност за привличане на инвестиции в туризма. Въпреки че туризмът не е традиционен отрасъл, в областта съществуват много добри възможности за развитие на ловния, историческия и селският туризъм.

Археологическият резерват “Абритус” с площ от 1000 дка е паметник на културата от национално значение. Селището е от римската епоха (I-IV в.). Проучени са част от южния некропол с гробове от II-IV в., крепостна стена от III в., основи на жилища, сгради и др.

Историко-археологическият резерват “Сборяново” се намира край село Свещари, на 10 км. от град Исперих. Резерватът включва над 140 археологически и други паметници на културата. В центъра на резервата са разположени останките от древния град Хелис с площ над 10 хектара, ограден с двоен кръг крепостни стени с дебелина над 4 м. От двете страни на града са разположени два огромни могилни некропола.
В източния могилен некропол се намира паметникът, обявен от ЮНЕСКО за световно културно-историческо наследство - Свещарската царска гробница, построена в началото на 3-ти век преди новата ера. На територията на "Сборяново" са и две светилища. До наши дни се е запазила скалата-жертвеник до входа на вътрешния двор на Демир баба теке и улеите вдълбани в нея.

Транспорт

През територията на областта преминават международният път Е-70 Русе - Варна и класните републикански пътища II-49 Тутракан - Кубрат - Разград - Търговище и II-23 Русе - Кубрат - Исперих - Дулово. Най-близкото международно летище и морско пристанище са във Варна и отстоят на 136 км, а най близкото международно речно пристанище и ГКПП е в Русе, на 65 км от областния център Разград.

 

Източник: http://www.razgrad-bg.org/

Ако имате още информация за района, моля подайте я тук: