ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ

Държава:

БЪЛГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ГЪРЦИЯ

Селища:

ИНФО ПАКЕТ
Полезна информация за населеното място. Общини, училища, детски градини, болници, РПУ, магазини, доставчици на услуги и др.

Област ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Имоти в област Велико Търново
1 / 13

Великотърновска област се намира в Централна Северна България.

местоположение

Областта включва 10 общини - Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица, Павликени, Полски Тръмбеш, Свищов, Стражица и Сухиндол. Областта се характеризира с богато културно-историческо наследство, което определя отличните възможности за културен туризъм. В региона има и множество малки, запазили самобитния си облик селца като Леденик, Арбанаси и др., в които има развит културен и селски туризъм.

Тя заема изключително благоприятно географско положение. Територията й съчетава планински, хълмист и равнинен релеф. Има наличие на разнообразни видове плодородни почви - черноземни и сиви горски.

Климатът се характеризира с топло лято без големи горещини и студена зима, като продължителните и остри студове са рядкост. Често се наблюдават продължителни периоди на засушаване, особено през месеците юли, август и септември. Множество валежи падат през началото на лятото – май и юни.

Особеност на климата в областта се наблюдава в районите от Присово до Килифарево и от Дебелец до Миндя – той е по-умерен и мек, тъй като районът е защитен от северните и западни ветрове, които са характерни за останалите райони в областта.

Гранична за областта на север е река Дунав, където се намира гр. Свищов - пристанищен град, осъществяващ връзката на страната по р. Дунав със страните от Централна Европа.

Областта разполага с богат горски фонд, който е съхранил в себе си голямо разнообразие от дивеч. Екологичната обстановка непрекъснато се подобрява, поради липса на сериозни замърсители на околната среда и водите. Това е следствие от настъпилата промяна в индустрията и селското стопанство през последните 10 години. В резултат на това, произвежданата селскостопанска продукция от територията на областта е екологично чиста.

образование


В областта работят 3 университета, като ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий” е вторият по големина университет в България. В Университета се обучават студенти по хуманитарни, икономически специалности и информационни технологии. Във Велико Търново се намира и Националният военен университет “Васил Левски”. В гр. Свищов се намира Стопанска Академия “Д.А. Ценов” – висше учебно заведение с изключителни традиции в подготовката на кадри с висше икономическо образование.

икономика


Икономиката на областта се характеризира с многоотрасловост и наличие на традиционни производства. Подобряването на бизнес климата и постигането на по-голяма гъвкавост на фирмите от областта, стремящи се да отговорят на високите европейски и международни изисквания за качество на продукцията, определят стабилността и устойчивостта на икономическото развитие през последните няколко години.

Силните страни на областта, които влияят върху характера на икономиката са:

 • Благоприятно географско и транспортно-кръстопътно положение;
 • Добре развита транспортна, съобщителна, енергийна и водостопанска структура;
 • Значителни площи плодородна обработваема земя;
 • Добре изразена хидрографска мрежа;
 • Богати нерудни изкопаеми;
 • Съхранено културно-историческо наследство в страната;
 • Балансирано развитие на стопанския комплекс;
 • Наличие на малки и средни предприятия;
 • Наличие на висши учебни заведения, които създават висококвалифициран човешки ресурс;
 • Наличие на образовани и професионално подготвени кадри;
 • Добре развита мрежа от населени места.

Селското стопанство е един от приоритетните отрасли, който има традиционно важно място за икономиката както на национално, така и на регионално равнище. Растениевъдството като основен подотрасъл е широко застъпено в областта, а това оказва благоприятно влияние и върху другата съставна част на този бранш - животновъдството.

туризъм


Великотърновска област предлага отлични възможности за туризъм:

 • Забележителни природни дадености;
 • Исторически и културни паметници и музеи;
 • Уникални архитектурни обекти;
 • Манастири;
 • Причудлив релеф;
 • Умерен климат;
 • Екологично чисти райони;
 • Минерални извори;
 • Ловни стопанства.

В областта се намират над 140 паметника на културата с национално значение, които са 15% от всички в страната. 67% от тях са разположени в община Велико Търново.

Административният център гр. Велико Търново е бил столица на средновековната българска държава. Спомен от това време са крепостите Царевец и Трапезица, величието на които е подчертано с единствения на Балканския полуостров аудио–визуален спектакъл “Царевград Търнов - звук и светлина”. Двата международни фолклорни фестивала, които се провеждат през май и юли всяка година, събират във Велико Търново музиканти, певци и танцьори от цял свят.

Съхранената околна среда, както и екологично чистото селскостопанско производство дават възможност за развитие на селския и еко туризма.

Няколкото винарски центъра в областта (Лясковец, Сухиндол, Карайсен) привличат и привържениците на т.нар. “винен” туризъм. В гр. Лясковец е учреден Музей на градинарството и лозарството, където в автентична обстановка се предлага дегустация на вина от винарски изби от регион.

В непосредствена близост до Търново се намира Архитектурният резерват Арбанаси, включен в списъка на ЮНЕСКО за световно културно наследство. Той впечатлява с неповторимата си възрожденска архитектура на къщите и църквите от 16-17 век и с музеите си, съхранили традициите и бита на търновския район.

транспорт


Географското разположение на област Велико Търново в Централна Северна България я прави кръстопът на важни транспортни артерии - национални и международни. През нея преминава един от десетте международни транспортни коридори - МТК № 9 Хелзинки – Москва – Букурещ - Александруполис. Коридор № 9 осъществява връзката на Европа с Азия и Близкия изток. Той се явява връзка с МТК № 7 река Дунав, МТК № 8 Адриатика – Черно море и МТК № 4 в участъка София - Свиленград.

В посока Запад - Изток през територията на областта преминава националната автомагистрала "Хемус" с направление София - Варна. Наличието на международно летище в гр. Горна Оряховица, оборудвано с най-модерна техника, е едно от най-изразените преимущества на транспортната инфраструктура на областта. Летището е с 24-часов режим на работа и приема товарни, пътнически и чартърни полети от страните от Европа, Азия и Африка.

Обособеният в гр. Горна Оряховица железопътен възел е вторият с национално значение за Републиканската железопътна карта след гр. София. В Горна Оряховица се пресичат част от европейската линия Е-680 в частта й София - Варна и направление по европейска линия Е-95 Русе – Горна Оряховица - Подкова. Тези линии са категоризирани в европейското съглашение за комбинирани превози. На север област Велико Търново има за граница река Дунав. Тук е разположен гр. Свищов с изградено речно пристанище, осигуряващо връзката на областта с централноевропейските страни, през които преминава река Дунав.

Източници и снимки: интернет

Ако имате още информация за района, моля подайте я тук: