ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ

Държава:

БЪЛГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ГЪРЦИЯ

Селища:

ИНФО ПАКЕТ
Полезна информация за населеното място. Общини, училища, детски градини, болници, РПУ, магазини, доставчици на услуги и др.

Област ДОБРИЧ

Имоти в област Добрич
1 / 13

Областта е разположена в Североизточна България.

Местоположение


Добричка област се състои от осем общини: Добрич - град, Добричка, Балчик, Шабла, Каварна, Тервел, Генерал Тошево и Крушари. унавската хълмиста равнина върху Добруджанското плато. На север граничи с Република Румъния, на изток с Черно море, на юг с Варненска област, на югозапад със Шуменска област и на запад със Силистренска област. На територията на областта са гранично-пропускателните пунктове Дуранкулак и Йовково.

Климат и релеф


Дунавската равнина се характеризира с низинен и хълмисто-платовиден релеф и малко валежи.
Особености на климата в района се определят под влияние на близостта на Черно море. Характеризира се с горещо лято- в началото му се наблюдават големи количества валежи, докато към края на лятото-е характерно засушаване. Зимата в региона е студена със силни ветрове. Често има снежни бури и навяване на преспи, което води до затруднение в движението. 

На територията на областта се намират две сериозни находища на полезни изкопаеми. Най-голямото в Европа манганово находище край с. Оброчище и с. Църква. На територията на областта работят и две локални кариери за добив на варовик. Кариера Момчил - обрязан камък, чакъл и кариера Ляхово - взривена скална маса.
В община Генерал Тошево има находище на бентонитови глини, което в момента не се експлоатира. От възобновяемите природни ресурси областта разполага с няколко минерални извора.

икономика

Основните отрасли на икономиката са хранително - вкусова промишленост, туризмът, селското стопанство, леката промишленост и машиностроене, зеленчукопроизводството и растениевъдството.
Предимства на областта са добре организираната инфраструктура, липсата на индустриално замърсяване, плодородните земи и близостта до черноморските курорти.

Освен това на територията на областта работят много ветрогенератори.

забележителности

Изключително много и разнообразни са местата, които представляват интерес: Ботаническата градина и Дворецът в гр. Балчик, текето в с. Оброчище, нос Калиакра, архитектурно-исторически комплекс "Яйла", Птичият залив, праисторически некропол "Храмът на Кибела" датиращ от 3 в пр.н.е, Шабленско и Дуранкулашко езеро, множество защитени местности, язовири, ловни стопанства.

Транспорт


Пътната и комуникационната мрежа на областта е в отлично състояние и осигурява достъп до всички точки на региона и останалите части на България. През територията на региона преминават пътищата към черноморското крайбрежие‚ Румъния и международните пътища към Полша‚ Украйна и Русия. Единственото изключение е международния път Е-87, свързващ страните от ОНД и Финландия с Турция.

През област Добрич преминава и ж.п. линията Констанца - Варна, която също е връзка между Русия, Украйна и Молдова с Република Турция. Важна част от областта заемат крайбрежните градове, каквито са Балчик, Шабла и Каварна.

 

Текст и снимки: Мирела - офис Варна

Ако имате още информация за района, моля подайте я тук: