ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ

Държава:

БЪЛГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ГЪРЦИЯ

Селища:

ИНФО ПАКЕТ
Полезна информация за населеното място. Общини, училища, детски градини, болници, РПУ, магазини, доставчици на услуги и др.

Област ПЛЕВЕН

Имоти в област Плевен
1 / 9

Плевен е област в Централна Северна България.

Местоположение

Плевенска област обхваща централната част на Дунавската равнина. Северната й граница съвпада с държавната граница между България и Румъния и минава по поречието на р. Дунав. Плевенска област е с приблизително 320 000  жители, от тях 150 000 населяват самия град.

В Плевенска област се включват 11 общини: Плевен, Белене, Гулянци, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Левски, Искър, Никопол, Пордим, Червен Бряг и Кнежа.

Икономика


Икономическото развитие на Плевенска област се характеризира с голямо разнообразие. В Плевенска област има натрупан опит в следните стопански отрасли: химическата, текстилната и хранително-вкусовата промишленост, машиностроенето, зеленчукопроизводството и познавателния туризъм.

Първичният сектор /добивна промишленост/ на територията на областта се представя главно от добива на нефт в Долни Дъбник.

Вторичният сектор /на територията на областта се представя от енергетиката, машиностроенето, химическата, текстилната и циментовата промишленост/. Електроенергията изцяло се внася.

Край р. Дунав е започнато строителството на втората атомна електроцентрала Белене, което засега е преустановено. Освен машиностроенето в област Плевен е развита циментовата и стъкларска промишленост.

климат

Климатът в областта е под влияние на близостта на река Дунав-това определя по-студената зима в региона, със средно януарска температура-2 С -3 С. Поради тази причина снежната покривка се задържа около 50 дни в годината. Но лятото в областта е топло, без горещини, средно юлска температура около 23 оС. Често се наблюдават засушавания- особено през август и юли, а през лятото са типични и гръмотевичните бури. 

Благодарение на климата и широкото разпространение на плодородните алувиално-ливадни и черноземни почви в областта обуславят интензивно развитие на земеделието - главно за отглеждане на зеленчуци, зърнени култури – пшеница, царевица, технически култури – захарно цвекло, слънчоглед и трайни насаждения – основно лозя.

Областта е  известна с богатата си селскостопанска продукция. От получената информация е видно, че Плевенска област е от малкото области в страната, където процентът на стопанисваната земя, обработваемата земя и  на нивите се увеличава през последните години.

Увеличенията се дължат основно на пшеницата и царевицата за зърно, и в по-малка степен на тютюн, домати, пипер, дини, пъпеши, сливи, кайсии и др. От анализа на растениевъдството е видно, че и животновъдството има стабилна суровинна база за развитие.

Туризъм


Област Плевен се характеризира с богато културно-историческо наследство и прекрасна природа. В района има чудесни условия за развитие на културен, екологичен и балнеологичен туризъм. Хилядолетна е историята на областния център Плевен, свидетелство за което са многобройните културни и архитектурни паметници.

“Зелена зона” е построена около Плевен на около 25 хиляди декара, включваща парковете “Кайлъка”, “Генерал Лавров”, “Генерал Генецки” и други.

В околностите на Плевен се намира и село Вълчитрън. То е само на 22 км югоизточно от града. Там е открито Вълчитрънското златно съкровище през 1924 г. В град Долни Дъбник се намират множество паметници от Плевенската епопея. Той се намира на 15 км западно от Плевен. Тук се извършва най-големия добив на петрол, също така тук се добива и естествен газ. Трите езера в околностите на Долни Дупник са любими места за много почиващи, за водни спортове, воден туризъм и риболов.

Транспорт


Основните транспортни артерии, свързващи територията на областта с останалите части на страната са ж.п. линията София - Варна, с отсечката си Червен бряг – Горна Оряховица , меридионалната ж.п. линия Свищов – Троян, с ж.п. възел гара Левски, както и първокласните шосета от София за Варна и Русе. С по-ограничено значение са шосейните пътища в южна посока, минаващи през Старопланинските проходи – Троянски, Шипченски и прохода на Републиката и тези, които свързват Плевен със съседните области и оттам с Южна България.

За развитието на инфраструктурата благоприятства излазът на р. Дунав, като и дължината на бреговата линия от 72 км. На територията на областта функционират четири пристанища - в гр. Никопол, с. Сомовит, с. Загражден и с. Байкал. На р. Дунав се намира и ГКПП Сомовит.

 

Източник:  http://bg.wikipedia.org/     http://www.pleven.bg/

Ако имате още информация за района, моля подайте я тук: