ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ

Държава:

БЪЛГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ГЪРЦИЯ
ИНФО ПАКЕТ
Полезна информация за населеното място. Общини, училища, детски градини, болници, РПУ, магазини, доставчици на услуги и др.

РАЗГРАД

Имоти в град Разград
1 / 5

Разград е областен град в Североизточна България.

Местоположение

Разположен е по поречието на река Бели Лом в централната част на Североизточна България, на 60 км от Русе, 130 км от Варна, 55 км от Шумен и 36 км от Търговище.

Климатът в Раград се характеризира със студена зима, докато лятото е сухо и топло.

Градът има създадени три промишлени зони, разположени периферно. В различните зони на града са застъпени всички видове строителство - преобладаващо малкоетажно, индивидуално, жилищно и многоетажно индустриализирано жилищно строителство.

Икономика

В гр. Разград функционират също градска пречиствателна станция за отпадни води; три пречиствателни станции за промишлени отпадни води; пет локални пречиствателни станции. Електроенергийната система в общината е добре развита и оразмерена да поеме по-голямо натоварване. Природният газ в промишлеността и бита няма алтернатива и позволява да се постигне икономически ефект, да се подобрят санитарно-хигиенните условия на работа и значително да се подобри състоянието на околната среда. Газифицирани са структуроопределящите предприятия в промишлените зони.

В общината е застъпена преди всичко хранително-вкусовата промишленост, но са развити също и фармацевтичната и фаянсовата промишленост. Общината е с много добре развито зърнопроизводство. Каолиновите находища и непосредствената близост на производствената база на “Каолин” АД обуславят развитието на силикатната промишленост чрез дълбочинна преработка на минерални суровини и получаване на нови изделия от тях.

Образование

В града има : 11 средни училища (3 профилирани гимназии – езикова, природо-математическа и хуманитарна, и 8 професионални училища) и 2 колежа – Технологичен колеж към ВТУ “Ангел Кънчев” - Русе, и Стопански колеж към УНСС – София.

забележителности

В околността на Разград има три праисторически селищни могили, както и тридесет надгробни могили и историческите находки в местността Хисарлъка източно от Разград от времето на траките.

Останали са два паметника на културата от  края на ХІV в. с великолепна архитектура - джамията “Ибрахим Паша” (1616) и Часовниковата кула, символ на града.

Важен фактор за културния облик на района в годините има развитието на музейното дело. Основаният през 1887 г. Исторически музей днес обработва и популяризира над 53 000 движими паметници на културата, които се експонират в постоянни и временни изложби.
Най-големият музей е Археологическият. Уредени са и специализираните музеи “Димитър Ненов”, “Станка и Никола Икономови”.

Сред паметниците на националното и църковното възраждане на Разград през ХІХ век е храмът “Свети Николай Чудотворец” (1860) - първата куполна базилика, построена в този град. Символ на града е и "Момината чешма" (1885). Тази оригинална и изящно изработена чугунена скулптура на девойка в класически стил е единствената подобна женска фигура в България. Археологическият резерват “Абритус” с площ от 1000 дка е паметник на културата от национално значение.

Градът разполага с обекти за отдих, от които с особено значение са зоните за отдих в местността Пчелина, младежкият и градският парк. Специфични обекти за развлечение и отдих са язовирите, предпочитани места за риболов и почивка.

Край града има голям парков комплекс “Пчелина”, а разположените в околността на Разград атрактивни туристически обекти като ловния резерват “Воден”, археологическият комплекс “Сборяново” и намиращата се в него Свещарска гробница, останките на античния град Абритус и Етнографският музей в с. Побит камък, които дават възможност за привличане на инвестиции в туризма.

транспорт

В продължение на много векове Разград е естествен кръстопът, пресечен от важни пътни артерии, свързващи Централна Европа с Черноморието и Азия. През самия град минават първокласният път Русе – Варна и железопътна линия, които са най-пряката връзка между река Дунав и Черно море. Чрез транспортни артерии градът се свързва с най-близките пристанища и летища, чрез което осигурява товаро-пътническо, въздушно и морско карго обслужване. Най-близкия ГПП, към Европа и най-близкото международно речно пристанище в гр. Русе се намират на 65 км от Разград, а най-близкото международно морско пристанище и летище Варна отстои на 136 км. Столицата София се намира на 370 км от Разград.

 

Източник:  http://www.razgrad-bg.org/

Ако имате още информация за района, моля подайте я тук: